××× میکروبیولوژی×××

زیست شناسی جانوری

تاژکداران

ژیاردیا لامبلیا

ژیاردیا لامبلیا

 

جلسه ۳

تاژکداران

  مطالعه ی جانوران تک یاخته

  آمیب هیستولتیکا:(ameoba.histoletica)

  این انگل در روده ی انسان زندگی می کند و تولید بیماری اسهال خونی می کند .

  این انگل از طریق آب و غذای آلوده وارد لوله ی گوارش انسان می شود.

  این انگل دارای دو فرم است:

 1. تروفوزوئیت (فرم بیماری زا)
 2. کیست(فرم انتقالی بیماری)

  فرم تروفوزوئیت :فرم فعال بیماری است و زمانی است که انگل وارد دستگاه گوارش گردیده است.

  فرم کیست:کیست فرم انتقال بیماری است.

  شخص بیمار می تواند تا مدتی به عنوان ناقل بیماری جایگاه داشته باشد . تشخیص آزمایشگاهی این انگل از طریق آزمایش مدفوع می باشد .این تک یاخته از طریق کیست توسط آب آشامیدنی     آلوده سبزی خام و افراد آلوده منتقل می شود.

  آپالینا:

  این تک یاخته ی مژه دار دارای بدنی پهن و چند هسته ی هم شکل و هم اندازه است.فاقد دهان است و از طریق سطح بدن خود به صورت فینو سیتوز (قطره خواری) تغذیه می کند انتقال این موجود به صورت کیست است که توسط لارو قورباغه خورده می شود.

  ژیاردیا لامبلیا:

  گروه دیگری از تک یاختگان که تولید بیماری می کنند دارای اندام حرکتی به نام تاژک هستند . تاژکداران دارای دو فرم کیست و تروفوزوئیت اند که در فرم تروفوزئیت دارای بدنی گلابی شکل (بادکنکی) و یک جفت هسته ی یکسان و یک شکل و تعدادی تاژک (8 عدد یا 4 جفت) و دارای یک صفحه ی مکنده برای چسبیدن به مخاط روده ی انسان هستند

  لازم به تذکر است که این انگل در روده ی باریک زندگی می کند .فرم کیست آن بیضی شکل و دارای تعدادی هسته و خرده های تاژک و غشایی شفاف در اطراف سلول دیده می شود هسته ها یک شکل هستند.

   این کیست همراه آب و مواد غذایی و دست های آلوده وارد بدن می شود کودکان بیشتر آلوده می شوند علائم بیماری بیشتر به صورت اختلالات گوارشی و اسهال  می باشد تشخیص آن از طریق مدفوع است بیشتر در نمونه مدفوع کیست دیده می شوند.

   

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۳ آبان۱۳۸۷ساعت 12:46 PM  توسط فاطمه   |