××× میکروبیولوژی×××

زیست شناسی جانوری

مطالعه ی مژکداران

پارامسی 

آمیب

جلسه2

  مطالعه ی برخی از مژک داران 

   

         تک یاختگان

         (پروتو زوآ)

 1. آمیب                    ameboa
 2. تاژکداران              flagelata
 3. مژکداران              ciliata
 4. هاگداران               sporoza

 

شاخه مژکداران بیش از 8000   گونه را شامل می شود و بزرگترین شاخه ی تک یاختگان می باشند همه ی این جانوران دارای مژه هستند .

مژکداران بر خلاف سایر تک یاختگان دو نوع هسته دارند :1. هسته ی رویشی    2. هسته ی زایشی 

یک هسته ی ماکرو نوکلئوس که نسبتا بزرگ است (رویشی)

یک هسته ی میکرو نوکلئوس که بیشتر در سنتز DNAنقش دارد.(زایشی)

مژه داران در آب های شور و شیرین به سر می برند برخی زندگی آزاد و برخی انگل اند .

تولید مثلشان از طریق جنسی و غیر جنسی است.

معمولی ترین روش تکثیر آن ها تقسیم دو تایی به صورت تقسیم عرضی است.

ورتیسل(vorticella): زنگوله ای شکل و دارای پایه ای دراز و نازک است و یک تار ماهیچه ای در آن قرار دارد (میونم) در صورت احساس خطر تار منقبض شده و پایه به شکل ما پیچ در می اید . ورتیسل بر خلاف سایر نمونه هایی که ذکر خواهد شد در درون محیط کشت متحرک نیست بلکه به کمک پایه ی دراز و نازک خود همیشه به تکیه گاهی متصل باقی می ماند .هسته ی بزرگ این مژه دار به شکل نواری و باریک و دراز قابل رویت می باشد.

پارا مسیوم : معمولا در محیط کشت مژه داران تعداد زیادی پارامسیوم یلفت می شود و می توامن آن را از نظر شکل بزرگی جثه و حرکت تشخیص داد پارامسی جانوری است تک یاخته که بدنی نسبتا دراز دارد و به طور یکنواخت از مژه پوشیده شده است . این جانور که با چشم غیر مسلح هم قابل رویت است طولی برابر 70 تا 350 میکرون دارد .

جنس پاراسیوم دارای 9 گونه است گونه های مختلف پارامسیوم فراوانترین تک یاخته ها هستند وبه علت تغذیه از باکتری های موجود در سطح گیاهان در آب هایی که دارای خرده های گیاهی هستند به تعداد زیاد یافت می شود . معمولا در قسمت هایی از یک پارامسی که کم وبیش قابل رویت است اکتوپلاسم  مژه ها  شیار دهانی  واکوئل های گوارشی  هسته ی بزرگ  و واکوئل ضربان دار است .

حرکت این تک یاخته از طریق مژه ها است تعداد مژه ها در پارامسی بسیار زیاد است و به صورت ردیف های موربی قرار دارند.

پارامسیوم کوداتوم: مژکداری است که تمام سطح آن پوشیده از مژه است و دارای یک شکاف دهانی است و یک هسته ی بزرگ و یک هسته ی کوچک و دو واکوئل ضربان دار است و یک حفرهی مرکزی دارد وظایف واکوئل انقباضی دفع مواد زائد و تنظیم فشار اسمزی پارامسی است.تولید مثل به صورت جنسی و غیر جنسی است.

آمیب  معمولی: در آب های شیرین و صاف وجود دارد از لحاظ ساختاری از ساده ترین تک سلولی هاست آمیب به صورت زنده به شکل توده ای و شفاف و بی رنگ  به طول 0.6 میلی متر می باشد و دارای خصوصیت نیمه تراوایی نسبت به آب  اکسیژن و دی اکسید کربن است.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۳ آبان۱۳۸۷ساعت 10:30 AM  توسط فاطمه   |