××× میکروبیولوژی×××

زیست شناسی جانوری

کرم های حلقوی

کرم های حلقوی (آنلیدا)

1.     پرتاران         polycita   نرئیس

2.     کم تاران         oligocita کرم خاکی

3.     بی تاران (هیردینه آ)  زالو

شاخه ی بزرگی از کرم ها هستند بدنب بند بند دارای دستگاه گوارش گردش خون  عصبی  تولید مثل و ماهیچه ها هستند.

کرم خاکی (لومبریکوئیدس ترس ترس)

این کرم متعلق به رده ی کم تاران است از شاخه ی کرم های حلقوی است.

این کرم دارای بدنی حلقه حلقه(somit_ segment) می باشند بند های تشکیل دهنده ی کرم خاکی شبیه یکدیگرند تعداد بند ها 100 تا 175 عدد است.

شکل خارجی کرم خاکی استوانه ای است دو انتهای بدن باریک است  سطح پشتی تیره تر و سطح شکمی روشن تر است سر مشخص ندارند دهان کرم در حلقه اول است.بر روی حلقه های بندهای 31 تا 37 بر آمدگی غده ای واضحی به نام کمربند تناسلی (کلیتلوم  clitlume ) که دارای رنگ روشن تری است دیده می شود.دارای یک سوراخ پشتی بین بند 7 یا 8 است . دارای سوراخ های دفعی (نفریدیوفور) که در تمامی حلقه ها به جز حلقه ی 1 تا 3 و آخری وجود دارد .4 سوراخ کوچک  به نام جایگاه اسپرمی دارد میان حلقه های 9 و 10 -10 و 11 وجود دارد . سوراخ مجاری تخم بر (اویداکت)در حلقه ی 14 قرار دارد.سوراخ مجاری اسپرمی در بند 15 قرار دارد.

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۵ دی۱۳۸۷ساعت 13:21 PM  توسط فاطمه   |